STEPLOCK ACCESS

TEKNISKE FORUTSETNINGER OG KRAV

Rev: 3. august 2023

1. Installasjons- og brukermanualer

Forhandler/installatør har ansvar for å sette seg inn i og lese nødvendige installasjons- og brukermanualer før installasjon finner sted. Dersom installasjons- og brukermanualene ikke blir fulgt, kan dette føre til skader på produktet.

Forhandler/Installatør må vurdere omgivelser og forhold som kan påvirke systemets ytelse, for eksempel fuktighet, ekstreme temperaturer, direkte sollys, radiointerferens og signalstyrke.

2. Nettverk

2.1 LAN-nettverk

Lokalt nettverk må ha switch med støtte for standarden PoE+ IEEE 802.3at.
Brannmur/Ruter må tillate SIP-kommunikasjon.
Nettverket må ha en pålitelig NTP-tjeneste for nøyaktig og synkronisering og tidsstyring mot alle enheter.
Bruken av mesh-nettverksruter og -noder for tilkobling av dørsentraler anbefales ikke.

2.2 LTE Nettverksdekning og signalstyrke

Forhandler/installatør har ansvar for å undersøke om det er tilstrekkelig 4G-dekning og signalstyrke på installasjonsstedet. Selv om det er dekning i et område, kan enheten ha dårlig signalstyrke på det tiltenkte fysiske monteringsstedet. Dette kan skyldes:

  • Værforhold: Regn, snø, fuktighet og atmosfæriske forhold kan påvirke signalpropagering og resultere i svakere signaler eller midlertidige forstyrrelser.
  • Brukertetthet: Høy brukertetthet i et område kan føre til «nettkø», noe som fører til tregere datahastigheter og redusert generell ytelse.
  • Terreng: Fjell, åser og daler kan blokkere eller svekke 4G LTE-signaler, noe som gjør det vanskelig å opprettholde en stabil forbindelse.
  • Byggematerialer: Noen byggematerialer, som metall, betong eller energieffektivt glass, kan blokkere eller betydelig svekke 4G LTE-signaler, noe som fører til dårlig innendørs dekning.
  • Radiobølgeforstyrrelser: Visse radiobølger som brukes av andre kommunikasjonssystemer, som TV- eller radiokringkasting, kan forårsake forstyrrelser med 4G LTE-signaler.

Mål derfor alltid signalstyrke på monteringsstedet, før anskaffelse av utstyr.

Ekstern antenne vurderes og installeres etter behov.

3. Strøm

3.1 Strømbudsjett

Sørg for at nødvendig strømbudsjett beregnes på forhånd. Ved PoE+ har du kun 30W tilgjengelig per port. Husk at nettverksswitcher kun har en maks kapasitet på totalt antall tilgjengelige watt. Sjekk totalbudsjettet i brukermanual til switchen.

3.2 Strømforsyning med PoE+

Nettverksinfrastrukturen må støtte PoE+ IEEE 802.3at og ha tilstrekkelig kapasitet for å levere strøm til porttelefonen. Selv om det er ledige porter i en PoE+ IEEE 802.3at Switch, kan det være at det ikke er nok kapasitet til å drifte ytterligere enheter.

3.3 Strømforsyning med trafo:

Bruk kun rippelfri, balansert strømforsyning til produktene. For de aller fleste enheter gjelder 24v, minimum 2A, men det finnes produkter som kan tilføres opp til 28v. Les brukermanualen nøye før bruk.

4. Opplæring

Installatør bør gjennomgå minimum 1 times opplæringskurs.

5. Supportansvar

Forhandler er ansvarlig for support overfor sluttkunde, inkludert opplæring, feilsøking og vedlikehold. Steplock Norway AS er ansvarlig for support overfor forhandler.

For all maskinvare gjelder Steplock Norway AS sine «leveringsbetingelser».
For all programvare og Saas-tjenester gjelder Steplock Access ABs «Vilkår for bruk».

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway